چهارده معصوم علیهم السلام

چهارده معصوم، چهارده تن که بنابر آموزه‌های شیعی از هر گونه گناه و اشتباه مبرّا هستند، شامل پیامبر اکرم صلی الله و علیه وآله و سیزده نفر از اهل بیت آن حضرت، یعنی دخترش حضرت فاطِمه علیهاالسلام و امامان دوازده‌گانه شیعه. ش‍یعیان این صفت (بری بودن از گناه و اشتباه) را عصمت و دارندگان آن را معصوم می‌خوانند. این اعتقاد ناشی از آیه تطهیر، آیه اولو الامر، حدیث ثقلین و برخی آیات ، احادیث و شواهد دیگر است.