ارسال رایگان به سراسر ایران

ارسال رایگان برای کلیه سفارش‌های بالای 600 هزار تومان

ضمانت بازگشت کالا

ضمانت 7 روزه بازگشت رایگان تمامی کالاهای فروشگاه

تضمین پرداخت آسان

جهت سهولت انواع روش‌های مطمئن پرداخت را فراهم کردیم.

کارشناسان آماده پاسخگویی هستند

09193543069
09193589450

حضرت خدیجه علیهاالسلام محبوبه پیامبراکرم صلی الله علیه واله بود از این رو رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: «إِنِّی رُزِقْتُ حُبَّهَا»

«خداوند، محبت حضرت خدیجه علیهاالسلام را بر من ارزانی داشت»

برتری ها و والایی های حضرت خدیجه علیها السلام بی شمار و بسیار است. از اینرو قلم و بیان از وصف عظمت چنین بانویی عاجز بوده و برشمردن ویژگی ها و خصوصیات او از توان این حقیر (مولف کتاب) خارج است.

لذا در این مجموعه بر آن شیدیم که فقط اشاره به 160 ویژگی از خصوصیات ام المومنین حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام بنماییم و در حد توان فضایل آن حضرت را بازگو نماییم.

صفاتی همانند: «اصطفا و برگزیدی از سوی خداوند»، «برخورداری از سلام خداوند و جبرئیل»، «مباهات خداوند بر فرشتگان کریمش به وجود او»، «افتخار مادری بر نسل پاک پیامبر صلی الله علیه و آله»، «محسوب شدن از جمله اصحاب اعراف»، «اقرار گرفتن در زمره مقربین بهشتی» و…

(برگرفته از کتاب خصائص ام المومنین خدیجه کبری علیها السلام
تالیف: استاد شیخ حسین تهرانی

1: دریافت سلام خداوند
2: مباهات خداوند به حضرت خدیجه علیهاالسلام
3: مباهات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به حضرت خدیجه علیهاالسلام
4: برتری حضرت خدیجه علیهاالسلام از دیدگاه حضرت آدم
5: توصیف حضرت خدیجه علیهاالسلام در کتب آسمانی
6: نجابت و پاکدامنی حضرت خدیجه علیهاالسلام
7: اصالت خانوادگی حضرت خدیجه علیهاالسلام
8: اشتراک نسب حضرت خدیجه علیهاالسلام با پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله
9: معرفت حضرت خدیجه علیهاالسلام به پیامبراکرم صلی الله علیه وآله
10: حضرت خدیجه علیهاالسلام همسر گرامی پیامبراکرم صلی الله علیه وآله
11: علاقۀ حضرت خدیجه علیهاالسلام به پیامبراکرم صلی الله علیه وآله
12: علاقۀ پیامبراکرم صلی الله علیه وآله به حضرت خدیجه علیهاالسلام
13: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، محبوبۀ رسول خدا صلی الله علیه وآله
14: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، برترینِ همسران پیامبراکرم صلی الله علیه وآله
15: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، همسر رسول خدا صلی الله علیه وآله در دنیا و آخرت
16: حُسن رفتار با همسر
17: جلب رضایت همسر
18: طرح غیرمستقیم خواسته ها
19: ارائه نمودن برترین معیار در انتخاب همسر
20: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، مشاور پیامبراکرم صلی الله علیه وآله
21: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، مَحرم اسرار پیامبراکرم صلی الله علیه وآله
22: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، وزیر صداقت
23: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، سرچشمه خیر فراوان
24: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، بانویی راست گفتار و درست کردار
25: خشنودی حضرت خدیجه علیهاالسلام از پروردگار
26: خشنودی پروردگار از حضرت خدیجه علیهاالسلام
27: حضرت خدیجه علیهاالسلام بانوی رستگار
28: حضرت خدیجه علیهاالسلام بانوی بزرگوار و بزرگ منش
29: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، مِهتر بانوان قریش
30: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، مِهتر بانوان امت
31: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، مِهتر بانوان عالم
32: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، دارای مقامی شامخ و نورانی
33: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، بانوی والامقام
34: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، بانوی برگزیده
35: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، بانوی با اخلاص
36: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، بانویی زاهد
37: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، بانویی پرهیزکار
38: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، بانویی پاک منش و بالنده
39: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، مورد وثوق و اطمینان
40: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، بانویی با حیا
41: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، بانویی محجبه
42: عفاف و جمال باطنی
43: بهره مندی از کمال انسانی
44: ترس از مقام خدا
45: حضرت خدیجه علیهاالسلام ، سمبل عزت و آزادگی
46: فروتنی و تواضع
47: شجاعت و شهامت
48: برخورداری از اخلاق نیک
49: برخورداری از شرح صدر
50: برخورداری از حیات طیبه
51: آرامش یافتن از طریق عوامل غیبی
52: حامل انوار ائمه طاهرین علیهم السلام
53: افتخار مادری ، بر نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
54: حضرت خدیجه علیها السلام ، مادر مؤمنین
55: حضرت خدیجه علیها السلام ، برترین امَهات مؤمنین
56: حضرت خدیجه علیها السلام ، مادر توحیدگرایان
57: حضرت خدیجه علیها السلام ، مادر فضیلت ها
58: حضرت خدیجه علیها السلام ، مادرِ برترینِ بانوان
59: حضرت خدیجه علیها السلام ، مادر مملوکه پروردگار
60: حضرت خدیجه علیها السلام ، بسان مادر ارجمند حضرت مسیح علیه السلام
61: پیوند مقدَس پیامبر صلی الله علیه و آله با حضرت خدیجه علیها السلام پس از معراج
62: حورالعین و بانوان بهشتی ، یار و مددکار حضرت خدیجه علیها السلام
63: سخن گفتن با کودک
64: حضرت خدیجه علیها السلام ، بانویی وَلُود
65: پرورش فرزندان صالح
66: توجه عاطفی نسبت به فرزندان
67: ملکۀ جمال و کمال
68: ملکۀ بطحاء
69: ملکۀ جهان عرب
70: همت والا و بلند
71: حضرت خدیجه علیها السلام ، اولین بانوی راوی حدیث
72: حضرت خدیجه علیها السلام ، اولین بانوی مسلمان
73: برتری اسلام آوردن حضرت خدیجه علیها السلام بر دیگران
74: حضرت خدیجه علیها السلام ، اولین بانوی با ایمان
75: اثرگذاری ایمان عظیم حضرت خدیجه علیها السلام
76: سبقت در تصدیق وحی و گواهی قرآن و برنامه های آسمانی
77: مشاهدۀ نور نبوت ، در سیمای پیامبراکرم صلی الله علیه وآله
78: حضرت خدیجه علیها السلام ، اولین بانوی نمازگزار
79: حضرت خدیجه علیها السلام ، اهل عبادت و بندگی پروردگار
80: حضرت خدیجه علیها السلام ، بانویی مقرب نزد پرودگار
81: ارتباط عمیق حضرت خدیجه علیها السلام با خداوند
82: اعتقاد محکم حضرت خدیجه علیها السلام به خدا و پیامبراکرم صلی الله علیه وآله
83: خشنود از تدبیر و تقدیر الهی
84: شاکر نعمت های پروردگار
85: پذیرش ولایت امام امیرمؤمنان علی علیه السلام
86: حضرت خدیجه علیها السلام ، مربی امام امیرمؤمنان علی علیه السلام
87: مهر وصف ناپذیر حضرت خدیجه علیها السلام نسبت به امام امیرمؤمنان علی علیه السلام
88: همفکر امام امیرمؤمنان علی علیه السلام در دفاع از پیامبراکرم صلی الله علیه وآله و آیین او
89: سرای حضرت خدیجه علیها السلام محل فرود وحی
90: سرای حضرت خدیجه علیها السلام محل فرود فرشتگان
91: سرای حضرت خدیجه علیها السلام محل عروج پیامبراکرم صلی الله علیه وآله به معراج
92: سرای حضرت خدیجه علیها السلام و ماجرای تاریخی لیله المبیت
93: سرای حضرت خدیجه علیها السلام پناهگاه بی پناهان
94: قداست سرای حضرت خدیجه علیها السلام
95: سرافراز و سربلند در امتحان الهی
96: تسلیم برابر مقدرات الهی
97: واگذار نمودن کارها به خدا
98: توکل به خدا
99: دوستی و دشمنی در راه خدا
100: دانش و بینش
101: دانش تعبیر خواب
102: شناخت ادیان و مذاهب
103: حضرت خدیجه علیها السلام ، ادیب و شاعر نامدار عرب
104: درایت و خردمندی
105: بصیرت ژرف
106: قدرت سنجش و مقایسه
107: قدرت مدیریت و ساماندهی
108: نواندیشی و نوگرایی
109: حضرت خدیجه علیها السلام بانویی دوراندیش و آینده نگر
110: استقلال در اندیشه
111: خردمندی و خردورزی
112: عدالت طلبی
113: عقل وافر
114: عزم راسخ
115: صاحب قلب سلیم
116: پیوستن به حق و گسستن از همه
117: آمر به معروف و ناهی از منکر
118: جهاد با نفس
119: یقین کامل
120: حق جویی و حق طلبی
121: مجاهدت در راه خدا
122: اهتمام به حفظ دین
123: بیعت با پیامبراکرم صلی الله علیه وآله برای حمایت از وی وآیین او
124: بزرگترین حامی رسول خدا صلی الله علیه وآله پس از بعثت
125: نقش اقتصادی حضرت خدیجه علیها السلام در پیشرفت اسلام
126: معاف نمودن پیامبراکرم صلی الله علیه وآله از فعالیت های اقتصادی
127: پاس داشتن شخصیت پیامبراکرم صلی الله علیه وآله
128: صبر و بردباری در پیشبرد اهداف پیامبراکرم صلی الله علیه وآله
129: برطرف نمودن نگرانی پیامبراکرم صلی الله علیه وآله در اثر دریافت وحی و ابلاغ آن
130: رفع نمودن اضطراب از پیامبراکرم صلی الله علیه وآله پس از تجلی اعظم
131: زدودن غم و اندوه از پیامبراکرم صلی الله علیه وآله به هنگام از دست دادن فرزندان
132: تسکین دادن پیامبراکرم صلی الله علیه وآله در مقابل آزار دشمنان
133: گره گشایی خدا از کار پیامبراکرم صلی الله علیه وآله توسط حضرت خدیجه علیهاالسلام
134: انفاق حضرت خدیجه علیهاالسلام
135: مواسات حضرت خدیجه علیهاالسلام
136: فدک جایگزین مهریه حضرت خدیجه علیهاالسلام
137: محبت و مهرورزی حضرت خدیجه علیهاالسلام نسبت به ایتام و بینوایان
138: رعایت حقوق زیردستان
139: ایجاد اشتغال برای جوانان
140: تناول نمودن میوۀ بهشتی در دنیا
141: تناول نمودن طعام بهشتی در دنیا
143: استقبال ملائکه در روز رستاخیز از حضرت خدیجه علیهاالسلام
144: دریافت نوید بهشت پر نعمت و زیبا
145: اشتیاق بهشت به حضرت خدیجه علیهاالسلام
146: جایگاه حضرت خدیجه علیهاالسلام در بهشت
147: طعام مخصوص حضرت خدیجه علیهاالسلام در بهشت
148: حضرت خدیجه علیهاالسلام برترین بانوان اهل بهشت
149: حضرت خدیجه علیهاالسلام در پیشاپیش حضرت فاطمه علیهاالسلام درگاه بهشت
150: حضرت خدیجه علیهاالسلام در اعراف
151: حضرت خدیجه علیهاالسلام با هفتاد هزار فرشته ی پرچمدار
152: مقام شفاعت حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام
153: حضور معنوی حضرت خدیجه علیهاالسلام با کاروان اسرای کربلا
154: ورود شکوهمند حضرت خدیجه علیهاالسلام با همراهان به کربلا
155: حضرت خدیجه علیهاالسلام الگویی تکرار ناپذیر
156: تقاضای عفو از پیامبراکرم صلی الله علیه وآله
157: جامۀ آخرت از طرف خداوند
158: اعلان یکسال عزای عمومی توسط پیامبراکرم صلی الله علیه وآله در ماتم حضرت خدیجه علیهاالسلام
159: رجعت حضرت خدیجه علیهاالسلام به هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام
160: نصب چادر فرماندهی در کنار قبر حضرت خدیجه علیهاالسلام

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خصائص ام المؤمنین خدیجه الکبری علیهاالسلام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *